Правила сайту

1. Заборонені будь-які форми образ учасників сайту або адміністрації, у тому числі нецензурні логіни та нікнейми.

2. Заборонено мат, в тому числі завуальований.

3. Заборонено публічне обговорення дій адміністрації та її представників.

4. Адміністрація проекту залишає за собою право змінювати та доповнювати дані правила в будь-який момент часу.

5. У спілкуванні на сайті дотримуйтеся норм граматики української або російської мови та загальноприйнятої ввічливості. Заборонено усвідомлене перекручування слів, жаргон. Уникайте необґрунтованого переходу на "ти".